Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Studia podyplomowe

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
Olsztyn 2003

Opracowanie
Katarzyna Kowalczyk-Grygo
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie


Ta strona by?a odwiedzana 527 razy (w tym z UWM 8 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa